Concept: Value Sensitive Design

Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet: hoe bouwen we technologie die menselijke waarden respecteert? Het Value Sensitive Design vakgebied is interessant omdat ze een methode biedt voor het omgaan met ethische vraagstukken in design processen.

In Nederland speelt de TU Delft een aanjagende rol.

WIKIPEDIA

WEBSITE van de TU Delft’s afdeling over¬†ethische innovatie

VIDEO van een IBM systeem dat privacy en zelfbeschikking van de medewerker als kernwaardes neemt.