Concept: Kunstmatige Intelligentie en de Singulariteit

Recent stelden Elon Musk, Bill Gates en Stephen Hawking dat ‘kunstmatige intelligentie’ op de lange termijn een probleem kan gaan worden. Maar in hoeverre zijn machines die een eigen bewustzijn ontwikkelen een risico waar beleidsmakers nu al op moeten anticiperen? Die vraag begint bij: wat bedoelen we met ‘kunstmatige intelligentie’? In dagelijks gebruik doelen de…