Boek: de Platform Samenleving

We zagen de afgelopen jaren een enorme toename van allerlei online platforms waar diensten en producten kunnen worden aangeboden. Je huis verhuur je via AirBNB, een taxi regel je via Uber, enzovoorts. In hun boek De Platform Samenleving onderzoeken José van Dijck, Thomas Poell & Martijn de Waal de invloed van de de deel- en platform economie op vervoer,…

Concept: Technologisch Determinisme vs Sociaal Constructivisme

Technologie lijkt een van de belangrijkste bronnen van verandering in onze maatschappij. We spreken vaak over de ‘impact’ van technologie op ons leven, en krijgen het gevoel dat we de ontwikkelingen maar amper kunnen bijbenen, en dat het niet tegen te houden is. Maar is dat echt zo? Techniekfilosofen denken al decennia over deze vraag na….

Concept: Cybernetica

Cybernetica is het idee dat de wereld een complex maar uiteindelijk wel te begrijpen systeem is. De wereld bestaat vanuit dit perspectief eigenlijk uit allemaal kleine op elkaar reagerende systemen. De meest elementaire bouwsteen is de ‘cybernetische feedback loop’. Een thermostaat is hier een perfect voorbeeld van. Een thermostaat bestaat cybernetisch gezien uit drie delen: Iets dat de…

Concept: Surveillance Capitalism

Professor Shoshanna Zuboff schrijft vanuit de Harvard Business School al decennia over de relatie tussen kapitalisme en technologie. Een voorbeeld is haar standaardwerk “In the age of the smart machine: the future of work and power” Recenter onderzoekt ze de nieuwe op data gebaseerde businessmodellen die door het internet mogelijk worden. Deze bouwen op het verzamelen…

Artikel: The Californian Ideology

in 1995 schreven de Marxistische historici Richard Barbrook en Andy Cameron een betoog waarin ze stellen dat er in Silicon Valley een heel bijzondere cultuur is ontstaan. Het is een plek, stellen ze, waar het hippie idealisme uit de jaren 60 zich, nadat hun politieke ambities faalden, heeft getransformeerd. Deze oude-hippies, aldus Cameron, hebben hun…

Concept: Innovatie

Omdat we in ons dagelijks taalgebruik geen onderscheid maken tussen verschillende soorten ‘innovatie’, kan het al snel een toverwoord worden waar je eigenlijk niet tegen kan zijn. Pas als we genuanceerder kijken, en de verschillende soorten innovatie uiteenrafelen, kunnen we complexere uitspraken doen. Dan vinden we sommige soorten innovatie fijn, maar andere soorten misschien niet….

Manifest: A Declaration of the Independence of Cyberspace

In 1996 schreef John Perry Barlow een enorm invloedrijk en utopisch manifest over wat het internet zou kunnen zijn: een nieuwe plek waar de oude politiek niet meer welkom was: Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the…

Artikel: As We May Think

Tijdens de tweede wereldoorlog werden de peperdure computers vooral door het leger ingezet. Schrijver Vanevar Bush beschreef een wereld waarin computers op allerlei andere, meer creatieve manieren de mens tot dienst konden zijn. Hij stelde eloquent voor om met behulp van computers een kennis maatschappij te bouwen. “Whenever thought, for a time, runs along an…