Concept: Het panopticum

Het panopticon is een soort gevangenis dat tegenwoordig symbool is komen te staan voor de subtiele, ongelijke machtsverhoudingen die in een datamaatschappij ontstaan. Het panopticon is een circelvormig gebouw waarbij de cellen in de buitenwand zitten. In het centrum van de circel zit een bewaker, die vanuit dit plek alle cellen binnen kan kijken. De gevangene heeft…

Concept: Gartner’s Hype Cycle

Consultancy bedrijf Gartner heeft een handig denkmodel gemaakt waarmee de de invloed van hypes beter kan worden begrepen. Wanneer een nieuwe technologie wordt geïntroduceerd, stellen ze, reageert de maatschappij daar in een voorspelbaar patroon op: Het startpunt. Er ontstaat een nieuwe combinatie van wetenschappelijke kennis, creatieve omstandigheden, juridische mogelijkheden, en een overkoepelend verhaal dat we als een ’technologie’…

Concept: Cybernetica

Cybernetica is het idee dat de wereld een complex maar uiteindelijk wel te begrijpen systeem is. De wereld bestaat vanuit dit perspectief eigenlijk uit allemaal kleine op elkaar reagerende systemen. De meest elementaire bouwsteen is de ‘cybernetische feedback loop’. Een thermostaat is hier een perfect voorbeeld van. Een thermostaat bestaat cybernetisch gezien uit drie delen: Iets dat de…

Concept: Value Sensitive Design

Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet: hoe bouwen we technologie die menselijke waarden respecteert? Het Value Sensitive Design vakgebied is interessant omdat ze een methode biedt voor het omgaan met ethische vraagstukken in design processen. In Nederland speelt de TU Delft een aanjagende rol. WIKIPEDIA WEBSITE van de TU Delft’s afdeling over ethische innovatie…