Wetgeving: General Data Protection Regulation

Vanaf 2018 geld in heel Europa een nieuwe privacywet, met verstrekkende gevolgen. Privacy by Design: software en diensten moet vanaf het begin van het onwerp proces privacy vriendelijker ontworpen worden. Unambiguous consent: gebruikers moeten beter uitgelegd worden en begrijpen waar ze ja tegen zeggen. Een bredere omschrijving van wat als persoonsgegeven telt. Automated processing. Dit…

Rapport: Digital Social Innovation

Digitale technologie¬†maakt allerlei nieuwe vormen van samenwerken, kenniscreatie en kennisverspreiding mogelijk. Het ‘digital social innovation’ vakgebied¬†bestaat uit partijen die in hun innovatiepraktijk zich niet alleen op het maken van winst richten, maar zich ook bewust verhouden tot de belangen van de burger en de meerwaarde voor de maatschappij in zijn geheel. “The Triple Helix outlines…