Rapport: Digital Social Innovation

Digitale technologie maakt allerlei nieuwe vormen van samenwerken, kenniscreatie en kennisverspreiding mogelijk. Het ‘digital social innovation’ vakgebied bestaat uit partijen die in hun innovatiepraktijk zich niet alleen op het maken van winst richten, maar zich ook bewust verhouden tot de belangen van de burger en de meerwaarde voor de maatschappij in zijn geheel.

“The Triple Helix outlines how social tech ventures, and investors, should focus on three types of value – Social Value, User Value and Financial Value – when developing and scaling their projects”
– Nesta Rapport

De Britse denktank Nesta schreef er een uitgebreid rapport over waarin ze deze ontwikkeling van alle kanten bekijken, en 1000 Europese voortrekkers in kaart brengen. Deze partijen zijn volgens het rapport in drie categorieën te plaatsen:

  • open access
  • awareness networks
  • collaborative economy
  • new ways of making
  • open democracy
  • acceleration and incubation

RAPPORT als PDF te downloaden

Deze ontwikkeling sluit aan bij de grotere ontwikkeling rondom “social innovation” die ook in Nederland veel aandacht krijgt.

Zie ook: bottom-up innovatie.