Wetgeving: General Data Protection Regulation

Vanaf 2018 geld in heel Europa een nieuwe privacywet, met verstrekkende gevolgen. Privacy by Design: software en diensten moet vanaf het begin van het onwerp proces privacy vriendelijker ontworpen worden. Unambiguous consent: gebruikers moeten beter uitgelegd worden en begrijpen waar ze ja tegen zeggen. Een bredere omschrijving van wat als persoonsgegeven telt. Automated processing. Dit…

Boek: Data and Goliath

Bruce Schneier is een grootheid in de wereld van de ICT, beveiliging en cryptografie. Een bekend citaat van zijn hand is: “Surveillance is the business model of the internet”. – Bruce Schneier Zijn kracht zit erin dat hij diepgaande technologische kennis kan relateren aan wetgeving en maatschappelijke vraagstukken. Dat doet hij dan ook in zijn boek…

Concept: Privacy als ‘contextuele integriteit’

We hebben als mens de neiging om privacy binair te zien: je hebt het, of je geeft het op. Dit uit zich ook in discussies over online privacy, waarin vaak wordt gesteld: “Als je een Facebook account hebt, moet je niet gaan klagen dat Whatsapp data deelt”. De realiteit is niet zo zwart-wit. Professor Helen Nissenbaum legt…

Concept: Value Sensitive Design

Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet: hoe bouwen we technologie die menselijke waarden respecteert? Het Value Sensitive Design vakgebied is interessant omdat ze een methode biedt voor het omgaan met ethische vraagstukken in design processen. In Nederland speelt de TU Delft een aanjagende rol. WIKIPEDIA WEBSITE van de TU Delft’s afdeling over ethische innovatie…

Concept: Surveillance Capitalism

Professor Shoshanna Zuboff schrijft vanuit de Harvard Business School al decennia over de relatie tussen kapitalisme en technologie. Een voorbeeld is haar standaardwerk “In the age of the smart machine: the future of work and power” Recenter onderzoekt ze de nieuwe op data gebaseerde businessmodellen die door het internet mogelijk worden. Deze bouwen op het verzamelen…

Publicatie: Databrokers

De Federal Trade Commission van de Verenigde Staten heeft in 2014 een onthullend rapport gepubliceerd over de activiteiten van ‘databrokers’. Dit zijn bedrijven die grote hoeveelheden data en inzichten over burgers verzamelen en doorverkopen. Het gaat niet alleen om adverteren Het gangbare verhaal is dat de profielen worden gebruikt om advertenties te personaliseren. Wat het…