Concept: Technologisch Determinisme vs Sociaal Constructivisme

Technologie lijkt een van de belangrijkste bronnen van verandering in onze maatschappij. We spreken vaak over de ‘impact’ van technologie op ons leven, en krijgen het gevoel dat we¬†de ontwikkelingen maar amper kunnen bijbenen, en dat het niet tegen te houden is. Maar is dat echt zo? Techniekfilosofen denken al decennia over deze vraag na….

Boek: Program or be Programmed

Schrijver Douglas Rushkoff stelt dat de machtsverhouding in de toekomst als volgt samen te vatten is: er zullen mensen zijn die hun wereld programmeren, en de mensen die dat niet kunnen. Hij wijst hiermee op de groeiende digitale kloof, en het belang van kunnen programmeren als vorm van geletterdheid die deze kloof kan helpen overbruggen….