Artikel: Why software is eating the world

Durfinvesteerder Marc Andreessen schreef in 2011 een artikel dat als een lopend vuurtje rond ging. Hij beschreef namelijk pakkend hoe technologie steeds meer invloed uitoefent op alle facetten van ons leven. “My own theory is that we are in the middle of a dramatic and broad technological and economic shift in which software companies are poised…

Concept: Technologisch Determinisme vs Sociaal Constructivisme

Technologie lijkt een van de belangrijkste bronnen van verandering in onze maatschappij. We spreken vaak over de ‘impact’ van technologie op ons leven, en krijgen het gevoel dat we de ontwikkelingen maar amper kunnen bijbenen, en dat het niet tegen te houden is. Maar is dat echt zo? Techniekfilosofen denken al decennia over deze vraag na….

Concept: Gartner’s Hype Cycle

Consultancy bedrijf Gartner heeft een handig denkmodel gemaakt waarmee de de invloed van hypes beter kan worden begrepen. Wanneer een nieuwe technologie wordt geïntroduceerd, stellen ze, reageert de maatschappij daar in een voorspelbaar patroon op: Het startpunt. Er ontstaat een nieuwe combinatie van wetenschappelijke kennis, creatieve omstandigheden, juridische mogelijkheden, en een overkoepelend verhaal dat we als een ’technologie’…

Rapport: Digital Social Innovation

Digitale technologie maakt allerlei nieuwe vormen van samenwerken, kenniscreatie en kennisverspreiding mogelijk. Het ‘digital social innovation’ vakgebied bestaat uit partijen die in hun innovatiepraktijk zich niet alleen op het maken van winst richten, maar zich ook bewust verhouden tot de belangen van de burger en de meerwaarde voor de maatschappij in zijn geheel. “The Triple Helix outlines…

Video: Where good ideas come from

Hoe komt innovatie tot stand? We hebben vaak het beeld dat een slim individu een briljante ingeving heeft. Maar innovatie is veel meer een traag en communaal proces, zo legt historicus Steven Johnson in deze video uit. Hij stelt dat plekken die de uitwisseling van ideeën mogelijk maken erg belangrijk zijn. Hij bekijk onder andere…

Concept: de Reputatie Economie

Geld is niet ons enige betaalmiddel, we hebben ook ons sociale kapitaal. Een goeie reputatie opent deuren. Waar dit sociale kapitaal zich vroeger ongrijpbaar in de geesten van de mensen die je kende bevond, wordt deze tegenwoordig steeds in digitale systemen gerepresenteerd. Daarbij zijn er twee soorten: De publiek zichtbare. Je reputatiescore op AirBNB of Uber…

Concept: Reverse Technology Assesment

In zijn analyse van de deeleconomie (wat valt eronder, wat niet?) beschrijft Professor Koen Frenken en-passant ook de tactiek die technologiebedrijven gebruiken om politieke en maatschappelijke discussie uit de weg te gaan: Het interessante van deeleconomie is dat het innovatieproces eigenlijk omgekeerd verloopt in vergelijking met andere innovatieprocessen. We hebben hier te maken met wat ik…