Video: Where good ideas come from

Hoe komt innovatie tot stand?

We hebben vaak het beeld dat een slim individu een briljante ingeving heeft. Maar innovatie is veel meer een traag en communaal proces, zo legt historicus Steven Johnson in deze video uit.

Hij stelt dat plekken die de uitwisseling van ideeën mogelijk maken erg belangrijk zijn. Hij bekijk onder andere het koffiehuis uit de Victoriaanse tijd, en de invloed die ze speelde in het bijeenbrengen van diverse denkers, en het faciliteren van gesprek.

Het punt: in innovatiebeleid is het belangrijk dat en breed scala aan inzichten tegen elkaar aan schuurt. Dat is niet vanzelfsprekend: vakgebieden verkokeren. De startup wereld, de kunst wereld, de economen, de beleidsmakers: we gaan allemaal naar onze eigen conferenties, hebben boeken die voor onze doelgroepen gemaakt zijn, enzovoorts. In een wereld waarin veel specialisatie plaatsvindt, is innovatiebeleid is een continu gevecht tegen verkokering.