Rapport: Digital Social Innovation

Digitale technologie¬†maakt allerlei nieuwe vormen van samenwerken, kenniscreatie en kennisverspreiding mogelijk. Het ‘digital social innovation’ vakgebied¬†bestaat uit partijen die in hun innovatiepraktijk zich niet alleen op het maken van winst richten, maar zich ook bewust verhouden tot de belangen van de burger en de meerwaarde voor de maatschappij in zijn geheel. “The Triple Helix outlines…