Boek: de Platform Samenleving

We zagen de afgelopen jaren een enorme toename van allerlei online platforms waar diensten en producten kunnen worden aangeboden. Je huis verhuur je via AirBNB, een taxi regel je via Uber, enzovoorts. In hun boek De Platform Samenleving onderzoeken José van Dijck, Thomas Poell & Martijn de Waal de invloed van de de deel- en platform economie op vervoer,…

Artikel: Why software is eating the world

Durfinvesteerder Marc Andreessen schreef in 2011 een artikel dat als een lopend vuurtje rond ging. Hij beschreef namelijk pakkend hoe technologie steeds meer invloed uitoefent op alle facetten van ons leven. “My own theory is that we are in the middle of a dramatic and broad technological and economic shift in which software companies are poised…

Concept: Privacy als ‘contextuele integriteit’

We hebben als mens de neiging om privacy binair te zien: je hebt het, of je geeft het op. Dit uit zich ook in discussies over online privacy, waarin vaak wordt gesteld: “Als je een Facebook account hebt, moet je niet gaan klagen dat Whatsapp data deelt”. De realiteit is niet zo zwart-wit. Professor Helen Nissenbaum legt…

Boek: Frank Pasquale – Black Box Society

De black box is een term uit de designwereld die duidt op een (deel van) een systeem waarvan de werking niet inzichtelijk is. In onze data wereld hebben we het dan vaak over algoritmes die op een bepaalde manier data verwerken. Neem bijvoorbeeld de algoritmes van Google en Facebook die bepalen welke resultaten of nieuwtjes je…

Concept: Surveillance Capitalism

Professor Shoshanna Zuboff schrijft vanuit de Harvard Business School al decennia over de relatie tussen kapitalisme en technologie. Een voorbeeld is haar standaardwerk “In the age of the smart machine: the future of work and power” Recenter onderzoekt ze de nieuwe op data gebaseerde businessmodellen die door het internet mogelijk worden. Deze bouwen op het verzamelen…

Artikel: The Californian Ideology

in 1995 schreven de Marxistische historici Richard Barbrook en Andy Cameron een betoog waarin ze stellen dat er in Silicon Valley een heel bijzondere cultuur is ontstaan. Het is een plek, stellen ze, waar het hippie idealisme uit de jaren 60 zich, nadat hun politieke ambities faalden, heeft getransformeerd. Deze oude-hippies, aldus Cameron, hebben hun…

Publicatie: Databrokers

De Federal Trade Commission van de Verenigde Staten heeft in 2014 een onthullend rapport gepubliceerd over de activiteiten van ‘databrokers’. Dit zijn bedrijven die grote hoeveelheden data en inzichten over burgers verzamelen en doorverkopen. Het gaat niet alleen om adverteren Het gangbare verhaal is dat de profielen worden gebruikt om advertenties te personaliseren. Wat het…

Concept: Dark Patterns

Heb je bij het kopen van een Ryan Air vliegticket wel eens per ongeluk toch een reisverzekering gekocht? De ontwerpers van interfaces maken soms gebruik van “dark patterns”. Dit zijn geniepige psychologische truukjes truukjes, die ingezet worden om je te verwarren, om de tuin te leiden, en ertoe te bewegen acties te ondernemen die tegen je…

Concept: Reverse Technology Assesment

In zijn analyse van de deeleconomie (wat valt eronder, wat niet?) beschrijft Professor Koen Frenken en-passant ook de tactiek die technologiebedrijven gebruiken om politieke en maatschappelijke discussie uit de weg te gaan: Het interessante van deeleconomie is dat het innovatieproces eigenlijk omgekeerd verloopt in vergelijking met andere innovatieprocessen. We hebben hier te maken met wat ik…