Boek: de Platform Samenleving

We zagen de afgelopen jaren een enorme toename van allerlei online platforms waar diensten en producten kunnen worden aangeboden. Je huis verhuur je via AirBNB, een taxi regel je via Uber, enzovoorts.

In hun boek De Platform Samenleving onderzoeken José van Dijck, Thomas Poell & Martijn de Waal de invloed van de de deel- en platform economie op vervoer, de journalistiek en op het onderwijs.

Korte termijn voordelen

Op de korte termijn brengen deze platforms consumenten nieuwe keuzemogelijkheden en verhogen ze de concurrentie.

De opkomst van deze platformen leidt tot optimistische vertogen. Doordat ze bestaande praktijken en instituties – van taximarkt tot lokale democratie – letterlijk en figuurlijk ‘ontregelen’, zouden deze platforms leiden tot economische en maatschappelijke innovatie. Kort samengevat luidt hun belofte: minder overhead en minder overheid.
– Boek promotie tekst

Lange termijn gevolgen

De lange termijn gevolgen van deze belofte zijn niet altijd even goed doorzien. Mensen die voor hun inkomsten op deze platforms vertrouwen hebben het dubbel zwaar: hun inkomsten zijn niet alleen laag, ze hebben ook weinig baanzekerheid. Deze groep wordt ook wel het ‘precariaat‘ genoemd.

Deze platforms schudden de markt op, maar het is maar de vraag of deze platforms zelf ook zo makkelijk te verstoren zijn. Doorzat ze, mede dankzij enorme kapitaal injecties, zo snel kunnen groeien kunnen ze ook snel een dominante marktpositie innemen. Wanneer een platform eenmaal dominant is kan de praktijk een semi-monopolistische situatie ontstaan.

BOEK De Platform Samenleving, gratis te downloaden of te koop.

BOEK Het precariaat, de nieuwe gevaarlijke klasse.

Zie ook: Koen Frenken over de deeleconomie.