Concept: Auteursrecht en “the 20th century black hole”

Het doel van het auteursrecht is het balanceren van twee maatschappelijke belangen: het ontwikkelen van nieuwe ideeën enerzijds, en verspreiden en hergebruiken daarvan anderzijds: Als maatschappij hebben we belang bij het kunnen verspreiding en hergebruiken van elkaars ideeën. We bouwen beschaving op elkaars schouders. De creaties van bijvoorbeeld Aristoteles, Shakespeare, en Van Gogh zijn nu…