Boek: Data and Goliath

Bruce Schneier is een grootheid in de wereld van de ICT, beveiliging en cryptografie. Een bekend citaat van zijn hand is:

“Surveillance is the business model of the internet”.
– Bruce Schneier

Zijn kracht zit erin dat hij diepgaande technologische kennis kan relateren aan wetgeving en maatschappelijke vraagstukken. Dat doet hij dan ook in zijn boek “Data and Goliath – The Hidden Battle to Collect Your Data and Control Your World”. Hierin toont hij hoe een push naar ‘Big Data’ in wezen een surveillance maatschappij oplevert, maar niet op de manier die we zouden verwachten als je 1984 hebt gelezen.

Belangrijke punten die hij aankaart:

  • We leven in een massa-surveillance maatschappij. Dat is nieuw: voorheen focuste staatssurveillance op individuen, maar nu wordt van iedereen data verzameld. Dit wordt niet alleen mogelijk gemaakt door nieuwe goedkope technologie maar ook de ‘samenwerking’ tussen overheden en bedrijfsleven, de “public private surveillance partnership”. Het voorbeeld dat hij geeft is de mobiele telefoon. Als de overheid ons allemaal een apparaat zou willen geven dat continu onze locatie bijhoudt dan zouden we dat eng vinden. Maar als de markt het doet, dan accepteren we het wel. De Snowden onthullingen lieten zien in hoeverre de Amerikaanse overheid toegang had tot de data van commerciële partijen.
  • De Amerikaanse overheid verdedigt zichzelf door te stellen dat ze alleen meta-data verzamelt. Niet de inhoud van het telefoongesprek, maar wel waar je was, met wie je sprak, en hoe lang het gesprek duurde. Meta-data, stelt hij, onthult net zoveel, en misschien nog wel meer.
  • Veel discussies over privacy gaan over het wel of niet afgeven van persoonlijke data. Maar, stelt hij, het gaat ook heel erg om hoe die data wordt gecorreleerd, geanalyseerd en op andere wijze tot afgeleide inzichten leidt.1
  • Hij wijst op de ‘chilling effects’ die te sterke surveillance heeft op mensenrechten als de vrijheid van meningsuiting en vrije samenkomst. Nieuwe technologie beweegt ons meer richting ‘perfect enforcement’: we worden steeds beter in het afdwingen van het naleven van de wet. Belangrijke maatschappelijke normen waren vroeger illegaal: samenwonen met iemand van een ander ras, het roken van wiet. Doordat die regels stiekem gebroken konden worden kon op de lange termijn de maatschappelijke norm veranderen.

“This is one of the main reasons all of us should care about the emerging architecture of surveillance, even it you’re not personally chilled by its existence. We suffer the effects because people around us will be less likely to proclaim new political or social ideas, or act out of the ordinary. If J Edgar Hoover’s surveillance of Martin Luther Kind Jr. had been successful in silencing him, it would have affected far more people than King and his family”.

  • Een goede metafoor om naar de hedendaagse data-vraagstukken te kijken is die van  milieuvervuiling. Data vervuilt ons sociale milieu.

Hij eindigt het boek met een breed scala aan voorstellen om de problematiek aan te pakken. Hij beschrijft bijvoorbeeld beleidsvoorstellen die deze problematiek aan zouden kunnen pakken, maar ook manieren waarop burgers zelf actief kunnen worden.

BOEK te koop online

VIDEO Een presentatie over zijn boek op Youtube.