De Blockchain

Blockchains zijn databases die over meerdere computers wordt verspreid, en waarbij aanpassingen aan die database alleen mogelijk zijn als meer dan de helft van de computers in het systeem die verandering goedkeuren.

Alle deelnemers aan een blockchain hebben in wezen een kopie van de volledige database op hun computer. Dit idee is nu levensvatbaar omdat harde schijven zo goedkoop en internetverbindingen zo snel zijn geworden.

Het bekendste en meest succesvolle gebruik van het blockchain idee is Bitcoin, de virtuele munteenheid.

Beloftes
De blockchain doet een aantal beloftes. Sommige daarvan doen sterk denken aan de utopische verhalen die tijdens de begindagen van het internet werden verspreid:

  1. Decentralisatie: omdat er niet 1 partij is die de de database beheert zou ze machtsmisbruik tegen kunnen gaan.
  2. Anonimiteit: Gebruikers van de blockchain hoeven, net als op het vroege internet, niet hun echte naam te gebruiken. Ze zijn slechts een nummer.
  3. Transparantie: iedereen kan alle transacties terugvinden en controleren.
  4. Onaanpasbaar: het is niet mogelijk om achteraf te sjoemelen met het systeem.

Bij al deze beloften zijn serieuze vraagtekens te plaatsen.

De block en de chain

De onaanpasbaarheid wordt mogelijk gemaakt door het ontwerp van het systeem:

Allereerst worden telkens een X aantal transacties (een blok) bij elkaar opgeteld. Hieruit wordt een controle getal berekend.

Dit controlegetal wordt het eerste getal in een nieuw blok van transacties. Dit maakt sjoemelen lastig: als je een getal in een oud block probeert aan te passen, dan werkt dit door op alle volgende blokken.

Alle transacties worden door alle computers gecontroleerd. Dus als je een aanpassing maakt in jouw kopie van de blockchain, dan zullen de andere computers nalopen of alles nog wel klopt. Je zou kunnen sjoemelen met de kopie op je eigen computer (bijvoorbeeld: “ik bezit nu een miljoen euro bitcoin”), maar je zult dat niet zo makkelijk kunnen doen met alle andere computers. Daardoor valt je aanpassing al snel op, en zal de meerderheid van de computers roepen dat je transactie ongeldig is. Je kunt dus eigenlijk pas sjoemelen als je meer dan 50% van de deelnemende computers onder controle hebt.

Voordelen

De blockchain biedt in theorie een transparante, gedecentraliseerde en onaanpasbare manier om transacties vast te leggen. Dat is bijvoorbeeld erg handig voor Fair Trade organisaties, en zou ook de donaties richting politici transparant kunnen vastleggen.

Kritisch kijken naar de Blockchain

De blockchain is slim bedacht, en de voordelen van de Blockchain technologie worden dan ook breed uitgedragen. Maar er zijn ook serieuze tekortkomingen die goed moeten worden meegewogen bij beslissingen om de blockchain te implementeren. Enkele tekortkomingen zijn:

Onaanpasbaarheid is privacy onvriendelijk
De blockchain is ontworpen om niks te vergeten, om niet aanpasbaar te zijn en om volledig openbaar te zijn. Deze facetten zijn fundamenteel niet compatible met de menselijke behoefte aan privacy. In Europa, waar de privacy beter beschermd is, levert dat ook juridisch hindernissen op. Zo hebben burgers het recht om data over henzelf aan te passen.

“Maar ook juist een verzoek om gegevens aan te passen of te vernietigen is bijzonder lastig, of zelfs onmogelijk: hoe de (onjuiste) gegevens eerst in de blockchain stonden opgeslagen, zal daar altijd te vinden blijven. Versleuteld wellicht, maar geen enkele versleuteling is bestand tegen de tijd…” – Bron

Het is ook niet zodat alle blockchains per definitie on-aanpasbaar zijn. Dat waren alleen de eerste idealistische creaties. Sinds kort zijn er commerciële varianten die wel aanpasbaar zijn. Voor puristen zijn dit geen blockchains.

Niet anoniem
Zolang je blockchain-identiteit niet gekoppeld is aan je echte identiteit zou je, net zoals op het internet, anoniem gebruik moeten kunnen maken van de blockchain. Maar die anonimiteit is dus niet gegarandeerd, en afhankelijk van hoe goed een gebruiker die zelf beschermt.

“Classically, security is a blend of confidentiality, availability and integrity, or “C-I-A”. Blockchain offers lots of “A” and “C” (though the confidentiality is fragile). But its integrity comes with fine print. Once committed to the blockchain, transactions are indeed immutable, but the veracity of each entry rests on who controls the private key of each account.” – Bron

Zelfs als de gebruiker voorzichtig is en zijn anonimiteit probeert te beschermen, dan nog zijn er allerlei manieren om je echte identiteit te achterhalen, net zoals dat nu al op het internet gebeurt. Bijvoorbeeld door statistische analyse:

“There are two major challenges with privacy preserving protocols in blockchains. One of the challenges is statistical: in order for any privacy-preserving scheme to be computationally practical, the scheme must only alter a small part of the blockchain state with every transaction. However, even if the contents of the alteration are privacy, there will inevitably be some amount of metadata that is not. Hence, statistical analyses will always be able to figure out something; at the least, they will be able to fish for patterns of when transactions take place, and in many cases they will be able to narrow down identities and figure out who interacts with whom.” – Bron

Ten derde zien we dat er allerlei plekken ‘aan de rand’ zien waar de echte identiteit aan je blockchain identiteit te koppelen is. Als je bijvoorbeeld bitcoins koopt zou dat terug te leiden zijn tot jouw bankrekening. We zien al dat belastingdiensten gegevens opvragen van partijen die het mogelijk maken om bitcoins te kopen.

Als de koppeling tussen je blockchain identiteit en je echte identiteit eenmaal is gemaakt dan kan die niet ongedaan gemaakt worden. Al je transacties blijven zo naar jou terug te leiden. Blockchain bouwers zeggen dan ook dat de blockchain alleen werkt zolang het individu in staat is om een geheim te bewaren. Privacy is op een blockchain erg broos: als je persoonlijke sleutel openbaar wordt slaat je anonimiteit in één klap om in volledige transparantie.

Dataverspreiding is juridisch vraagstuk
Om de belofte van decentralisatie mogelijk te maken wordt data in een blockchain express over zo veel mogelijk computers verspreid. Als de blockchain software ook op computers van wildvreemden draait, die zich over de hele wereld verspreid bevinden, dan ontstaan er naast de beveiligingsvragen ook vragen over de juridische bescherming van die data. Zie ook: de Algemene Verordening gegevensbescherming.

Veiligheid
De encryptie en beveiliging van blockchains is niet zo sterk als vaak wordt voorgesteld. Dat zou niet verrassend moeten zijn: geen enkel systeem is 100% veilig te maken.

Traagheid
De blockchain is traag. Omdat transacties pas kunnen worden vastgelegd als een keten ‘vol’ is, en omdat die keten vervolgens door meerdere partijen moeten worden goedgekeurd, is er altijd een onvoorspelbare vertraging voordat een transactie werkelijk is vastgelegd. Dit maakt de blockchain ongeschikt voor doeleinden waarbij snelheid belangrijk is. Voor veel doeleinden, waaronder bankieren, wordt snelheid juist steeds belangrijker.

Slecht schaalbaar
Hoe groter het netwerk van computers dat aan een blockchain meedoet, hoe groter de overhead: al die computers moeten met elkaar overleggen over veranderingen.

Milieu onvriendelijk
Omdat je je data verspreid en omdat er daarvoor er veel communicatie en rekenkracht nodig is zijn blockchains niet energiezuinig. Met name Bitcoin staat bekend om de enorme hoeveelheid elektriciteit die door de ‘bitcoin miners’ wordt verbruikt. Dit komt omdat de ‘munten’ ontstaan door steeds complexere wiskundige puzzels op te lossen. Op moment van schrijven zijn de puzzels al zo complex geworden dat het puzzelen meer stroom gebruikt dan het gemiddelde energiegebruik van Denemarken. Met het energieverbruik van 1 bitcoin transactie (die nu zo’n 25 euro kost) kun je een gemiddeld Amerikaans huis een week van stroom voorzien.

Maakt computerkracht schaarser
De populariteit van blockchain technologie veroorzaakt een run op krachtige en gespecialiseerde hardware, zoals grafische kaarten. Daardoor wordt het duurder voor wetenschappers die onderzoek doen om betaalbaar toegang te krijgen tot deze hardware, bijvoorbeeld voor kankeronderzoek.

Manipulatie is niet onmogelijk
Het is niet onmogelijk om de meerderheid van het netwerk onder controle te krijgen. Zo verwerken gigantische Chinese bitcoin ‘miners’ nu al de meerderheid van Bitcoin transacties. Grote partijen krijgen ook op deze technologie meer grip. In het geval van de Bitcoin is 40% daarvan in handen van slechts 1000 mensen, wat hen enorm veel invloed geeft op de koers.

Normaliseert financieële criminaliteit
De virtuele munteenheden als bitcoin zijn uiteraard populair bij criminelen. maar veel interessanter zijn de vele creaties en activiteiten die door normale investeerders worden omarmd. Veel ‘dapps‘ (applicaties op de Ethereum blockchain) zijn pyramidespellen, en dat wordt erg normaal gevonden. Rondom bitcoin is veel prijsmanipulatie te zien.

Software ontwikkeling is een politiek proces
Elke blockchain draait op software die, net als elke andere software, continue verder wordt ontwikkeld. Hier wordt zichtbaar dat het systeem niet zo gedecentraliseerd is: wie deze software bouwt heeft veel macht over de blockchain. Om de gedistribueerde aard van het systeem geloofwaardig te houden is de door idealisten gebouwde software vaak open source. Maar als een bedrijf zoals een bank de leiding neemt, dan heeft zo’n partij daarmee in wezen de voordelen die de blockchain idealisten nastreven teniet gedaan.

Ook wanneer de software open source is, is daarmee de decentralisatie niet geborgd. Ook in Open Source projecten zijn er altijd enkele gezaghebbende ontwikkelaars aan te wijzen. Door onenigheid over de beste richting om de software in te ontwikkelen kan de situatie ontstaan waarbij meerdere versies van de software naast elkaar worden gebruikt, en waarbij de blockchain in wezen in tweeën wordt gesplitst.

Bugs
Zoals met elke menselijke creatie zitten er bugs in de software. Deze bugs hebben in de praktijk al meerdere malen tot grote problemen geleid.

Garbage in, garbage out
Het gebruik van de blockchain garandeert niet dat data erin betrouwbaarder wordt. Wie foutieve of frauduleuze data in de blockchain opslaat zal die er ook weer uithalen.

Complexiteit
De blockchain is complexe technologie. Voor veel doeleinden volstaat het gebruiken van een centrale server prima.

“The blockchain is a solution looking for a problem” – Bron

Hype en ideologie
Het internet heeft het afgelopen decennium haar glans verloren. Na de onthullingen van Snowden, de enorme wildgroei van surveillance praktijken door zowel staten als bedrijven, en de transformatie van het web als open informatiebron naar commercieel app platform vol gesloten silos, werd het steeds lastiger om de droom van een gedecentraliseerd platform vol te houden.

De blockchain maakt het voor technologie utopisten mogelijk om hun verlangens op een nieuwe technologie te projecteren. 

“Bitcoin is an expression of extreme technological libertarianism. This school of thought goes by many names: anarcho-capitalism (or ancap for short), libertarian anarchy, market anarchism. Central to the philosophy is a distrust of states in favor of individuals. Its adherents believe society best facilitates individual will in a free-market economy driven by individual property owners—not governments or corporations—engaging in free trade of that private property” – Bron

Er is geen ondersteuning
De keerzijde van een gedistribueerd systeem is dat er ook niemand is die de verantwoordelijkheid neemt of aansprakelijk te houden is als iets iets misgaat. Zo zijn mensen zeer veel geld kwijt geraakt door hacks van het systeem, en is het ook goed mogelijk dat je bitcoin kwijt raakt als je je eigen ‘sleutel’ per ongeluk kwijtraakt. De bureaucratie en controle rondom banken, die heeft een functie.

De verdamping van aansprakelijkheid
De werkelijke reden dat de blockchain voor veel bedrijven interessant is, is omdat ze nu kunnen claimen dat ze niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Het is de eindgebruiker die nu verantwoordelijk is voor het veilig bewaren van de sleutel. Dit wordt verkocht als ‘data eigenaarschap’. Maar de burger heeft eigenlijk veel minder controle over zijn of haar data, want die moet accepteren dat de data niet meer centraal wordt opgeslagen en beheerd, en dat zijn of haar data alleen veilig is zolang de encryptie stand houdt, de sleutel geheim blijft, de blockchain levend, etc. Dit is een erg broze, en precaire situatie.

Door de hype rondom de blockchain wordt deze nu in veel situaties ingezet waar dit eigenlijk niet wijs is. De blockchain komt vooral tot zijn recht in situaties waar instituten niet betrouwbaar zijn, waar het niet gevaarlijk is als de data op termijn openbaar wordt.

Geschikte situaties Ongeschikte situaties
Het bijhouden van non-menselijke dingen, zoals natuur data. Een database van bedreigde neushoorns of virtuele kunstwerken bijvoorbeeld. Situaties waarin gegevens aanpasbaar en verwijderbaar moeten zijn. Persoonsgegevens zoals medische gegevens zouden niet op publieke blockchains opgeslagen mogen worden. Sterker nog, dit zou volgens de GDPR wetgeving wel eens illegaal kunnen zijn.
Het bijhouden van transportketens in situaties waar geen betrouwbare instituten of voldoende sociaal kapitaal aanwezig zijn. Max Havelaar die haar productie en transport keten wil controleren bijvoorbeeld. Situaties waar de interacties in de toekomst in een ander daglicht kunnen komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan stemprocessen, waarbij het uitlekken van iemands voorkeur later consequenties kan hebben.
Het gedrag van machtshebbers in officiële posities in de gaten houden. Bijvoorbeeld het bijhouden welke organisaties en personen aan politieke partijen hebben gedoneerd. Situaties waar bedrijven en organisaties graag hun verantwoordelijkheid ontduiken. Denk aan startups die ‘wendbaar’ willen blijven.
Virtuele munteenheden en de transacties die daarmee worden uitgevoerd.
Reputatie systemen.

Alternatieven

Het chain-principe (nieuwe transacties bouwen voort op oude transacties) is erg bruikbaar. Dit maakt het moeilijk om met oude data te sjoemelen omdat dat effect heeft op alle nieuwe data. Implementeer bijvoorbeeld Merkle trees op een centrale server waar een organisatie aansprakelijk voor is.

Verder lezen

ARTIKEL – 8 redenen om skeptisch te zijn over de blockchain.
ARTIKEL – Hoe de eigenschappen van de blockchain autoritaire regimes juist in de hand spelen.
ARTIKEL – Een kritische blik op decentralisatie.
ARTIKEL – Het gevaar van data op de blockchain opslaan.
ARTIKEL – De gekste dingen die in de Bitcoin blockchain zijn geplaatst.
VIDEO – De blockchain in een grotere historische context.