Documentaire: Adam Curtis – The Century of the Self

Deze 4-delige documentaire onderzoekt de opkomst van het individualisme in de 20e eeuw. Ze vormt op een aantal manieren een relevante achtergrond voor de analyse van hedendaagse technologie:

  • De geïndividualiseerde maatschappij vormt het decor voor hedendaagse beloftes over het internet als bron van nieuwe collectiviteit.
  • De reclame-industrie had als eerste door dat psychologische inzichten konden worden ingezet om menselijk gedrag te beïnvloeden. Tegenwoordig is het rationeel inspelen op menselijke irrationaliteit een kerngedachte in technologische innovatie en beleid.

Deze documentaire is geregeld op Youtube of Vimeo te vinden.

Zie ook: de Californian Ideology, Marshall McLuhan